Bevestiging inschrijving

Info + Betaalinstructie

U heeft zich zojuist met succes ingeschreven voor de wandelvierdaagse “De 4 van Strien”.
Wij zullen uw inschrijving verwerken in onze administratie.

Inschrijfgeld bij voorinschrijving is voor 2019 vastgesteld op € 4,50

Indien u uw hond of honden heeft ingeschreven voor de Doggywalk dan is het inschrijfgeld
€ 4,50 + € 2,50 (per hond).

Gelieve dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL54 RABO 0307 9156 89 t.a.v. “Stichting de 4 van Strien“.
Vermeld in de omschrijving duidelijk de naam of namen voor wie de betaling bedoeld is.

Als U betaling in goede orde is ontvangen ontvangt u uiterlijk 1 week voor aanvang van
de vierdaagse een mail met aanvullende informatie.
Ook verwijzen wij u graag naar onze website www.de4vanstrien.nl

Bedankt voor u inschrijving en tot dinsdag 21 mei.

Het bestuur van De 4 van Strien