Disclaimer

Disclaimer de4vanstrien

De informatie op deze site wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stichting De 4 van Strien (Kamer van Koophandel: 64470997) spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De Website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze website kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De 4 van Strien.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Deze website bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. De 4 van Strien is niet verantwoordelijk voor de informatie, die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd,
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden via internet, druk, fotokopie of op welke
andere wijze dan ook.

Ingezonden materiaal, foto’s, tekeningen of teksten kunnen gebruikt worden op deze website.

Opmerkingen over de inhoud van de deze website kunt u melden aan info@de4vanstrien.nl