Dit is de privacyverklaring van de “Stichting de 4 van Strien”, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64470991, inzake de website de4vanstrien.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de “Stichting de 4 van Strien” in het deelnemersbestand van de “Stichting de 4 van Strien” en de verwerkingen via onze website

De “Stichting de 4 van Strien” respecteert de privacy van alle deelnemers en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de “Stichting de 4 van Strien”. U dient zich ervan bewust te zijn dat de “Stichting de 4 van Strien” niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor deelname aan de avondvierdaagse van de “Stichting de 4 van Strien”, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het deelnemersbestand van de “Stichting de 4 van Strien” en gebruikt t.b.v de financiële administratie en om inzage te verkrijgen in het deelnemersveld.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de “Stichting de 4 van Strien”. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de “Stichting de 4 van Strien”.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te laten verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@de4vanstrien.nl

Bewaartermijn

De “Stichting de 4 van Strien” bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de “Stichting de 4 van Strien”. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.